Evi Salimans

Evi studeert Franse taal en cultuur en is momenteel bezig haar lesbevoegdheid te behalen als docent
Frans. Daarnaast studeert ze Taal en cultuurstudies waarbinnen ze zich gespecialiseerd heeft in
taalverwerving en (interculturele) communicatie. In het kader hiervan heeft ze in 2016/2017 een half
jaar gewerkt als docent Nederlands op basisscholen in Frans-Guyana. Over het reilen en zeilen in dit
overzeese departement zal ze dan ook regelmatig bloggen. Haar reisdoel is om alle overzeese
gebieden van de Franse republiek te bezoeken.