Frans arbeidsrecht – CDI en CDD

Veel Nederlandse ondernemingen die voor het eerst op de Franse markt actief worden, vragen ons om een tijdelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Dit blijkt vaak niet mogelijk te zijn. In Frankrijk geldt een onderscheid tussen vaste contracten – contrat à durée indéterminée (CDI) – en tijdelijke contracten – contrat à durée déterminée (CDD). De CDI is de hoofdregel en de CDD de uitzondering erop. Tenminste, dat was zo.

Hoewel volgens de INSEE in 2014 nog steeds 59% van alle arbeidscontracten vaste contracten waren en 7,5% tijdelijke (de rest zijn ambtenaren, zelfstandigen en leer-werk plekken), werden in datzelfde jaar 2 keer zoveel CDDs als CDIs afgesloten.

In de volgende gevallen kan een CDD worden afgesloten:

  • Ter vervanging van een vast contract (bijvoorbeeld in geval van zwangerschaps- of ziekteverlof).
  • Een CDD ter vervanging van stakend personeel is verboden.
  • Ter overbrugging als een vaste werknemer al in aangenomen (contract getekend) maar zijn dienstverband nog niet is gestart (omdat er een opzegtermijn geldt voor een oude functie, bijvoorbeeld).
  • Ter overbrugging wanneer de vaste werknemer al is vertrokken (pré-pensioen) maar de functie niet blijft bestaan.
  • Om een onverwachte piek in productie op te vangen. Dit kan niet als er in de zes maanden ervoor een ontslag op economische gronden is geweest. Bovendien geldt dit niet in branches waarbij seizoenspieken gebruikelijk zijn.
  • Voor seizoenswerk in de horeca en de landbouw.
  • Voor managers of ingenieurs voor een specifiek project, voor zover de CAO in die mogelijkheid voorziet.
  • In bepaalde branches (circus, film- en theater) zijn CDDs gebruikelijk omdat vrijwel alle banen tijdelijk zijn. In de TV- en filmbranche heeft bijvoorbeeld maar 29% van alle werknemers een vast contract.

Een CDD moet altijd schriftelijk worden gesloten en zijn gemotiveerd met een van de bovenstaande redenen. Zo niet, dan is het dienstverband automatisch een vaste betrekking. Wat in Frankrijk niet kan, is een werknemer eerst in tijdelijke dienst aannemen om te zien of hij geschikt is voor de functie. Wel kan er een proefperiode worden opgenomen in de CDI. De duur van de proefperiode en de mogelijke verlenging hiervan staan vermeld in de CAO of de wet. Naast het opnemen in de CDI van een proefperiode, betekent dit voor Nederlandse bedrijven die voor het eerst personeel aan willen nemen in Frankrijk, dat een goede sollicitatieprocedure met het precies checken van opgegeven referenties de beste garantie is voor het aannemen van de juiste persoon.

Meer informatie over het CDI vind je hier.

Reacties

Geef een reactie