Werken met een intercultureel team: waar moet je op letten?

Photo by Leon on Unsplash

Nederlanders, Fransen, Engelsen… allemaal hebben we een eigen taal, een eigen communicatiestijl en een eigen set van culturele normen en waarden. Voor een internationaal opererend bedrijf kan het lastig zijn de voordelen van het interculturele team optimaal te benutten en de obstakels uit de weg te gaan. Tijd voor een lesje intercultureel management 101!

Intercultureel Management

Allereerst: wat is intercultureel management? Een veel gebruikte definitie is het toepassen van een strategische communicatie- en managementmethode die recht doet aan de diversiteit van normen, waarden, denk- en gedragscodes van een ‘cultureel pluriforme personeelssamenstelling’. Korter gezegd: het aanpassen van je managementstrategie om de diversiteit van je multiculturele team te benutten.

Waarom? Elke cultuur is anders en bevat verschillende voorkeuren voor communicatiestijlen (zoals direct of indirect) en sociaal gedrag (denk aan het naleven en respecteren van de heersende hiërarchie). Het lijken soms kleine dingen, maar het zijn belangrijke verschillen die teamprestaties erg kunnen beïnvloeden. In deze blog vier tips om jouw managementmethode bij te schaven:

1. Het begrijpen van cultuurverschillen

Wanneer het gaat om cultuurverschillen denken mensen vaak in extremen: de mysterieuze Japanners tegenover de ongeremde Amerikanen. Het zijn echter juist de nuances die vaak over het hoofd worden gezien en daardoor zorgen voor problemen. Denk aan de Franse en Nederlandse cultuur: op het oog gelijkgestemde, Westerse culturen, maar wanneer je een samenwerking aangaat met een Franse partner merk je hoe verschillend we eigenlijk zijn.

In Frankrijk heerst, in tegenstelling tot in Nederland, een relatief groot collectiviteitsgevoel. Dat vertaalt zich in een voorkeur voor loyaliteit en het aangaan van vruchtbare relaties. Nederlanders zijn meer individualistisch en richten zich daarom meer op onze eigen doelen en ambities. Daarnaast hanteren de Fransen een grotere sociale machtsafstand. Ook op de werkvloer moet deze, bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever, gerespecteerd worden.

2. Aanpassen aan de managementstijl

Waar we in Nederland de voorkeur hebben voor het facility management, waarbij waarde wordt hecht aan autonomie en bewegingsvrijheid van het team, kan dit in andere culturen juist overkomen als het ontbreken van daadkracht. Hiërarchie op de werkvloer is in Nederland ook minimaal. Het liefst hanteren we ‘gelijkheid voor iedereen’. Een mooi beeld, maar ook dit kan voor anderen anders geïnterpreteerd worden. Culturen die grotere machtsafstanden hanteren kunnen dit soort gelijkheid zelfs opvatten als zwak leiderschap.

Om misinterpretatie te voorkomen is het belangrijk dat je een balans kiest tussen de gewenste en verwachte managementmethoden van de verschillende leden van het team. Een intercultureel manager neemt de leiding en wekt vertrouwen, maar vertrouwt ook anderen in het delegeren van taken.

3. Aandacht aan de communicatiestijl

In Nederland houden we ervan: de meeting begint, iedereen zit, en we komen snel to the point. Lekker snel klaar en we kunnen door naar de volgende meeting. We zijn direct, zeggen waar het op staat, en maken veel oogcontact. Waar wij dit gedrag interpreteren als zakelijk en vooral efficiënt, kan dit op een ander heel anders overkomen. Daarnaast is het van belang dat iedereen begrijpt wat de gemeenschappelijke doelen zijn, wat er gedaan moet worden, door wie, wanneer, en hoe. Om verwarring te voorkomen, moet de manager dus duidelijke instructies geven.

4. Teambuilding

Als internationaal bedrijf creëer je door het stellen van duidelijke regels over communicatie, feedback, deadlines en besluitvorming een eigen cultuur. Regelmatig bijeenkomen biedt vervolgens de mogelijkheid successen te benadrukken en zowel positieve als negatieve ervaringen met elkaar te delen. Teambuilding zorgt voor een groepsgevoel en een stabiele werkrelatie waarbij gestreefd wordt naar gezamenlijk succes. En vergeet niet: een multicultureel team biedt vooral verrijking, als je er voor open staat!

Benieuwd hoe jij intercultureel management kan toepassen in jouw bedrijf, of zelf op zoek naar een Franstalige medewerker? Neem contact op met France-Compagnie!

Reacties

Geef een reactie