Online burgerparticipatie: dé redding van de Franse democratie?

Afbeeldingsresultaat voor democracy

De voorbereidingen voor de Franse verkiezingen van 2017 zijn in volle gang: hét moment om als Franse burger je stem te laten horen! Of toch niet… Frankrijk heeft net zoals Nederland een representatieve democratie. Hoewel de twee landen ieder een eigen invulling geven aan het democratisch systeem, hebben beide systemen toch een ding gemeen: de burger heeft weinig tot geen inspraak. Via de volksvertegenwoordiging hebben Franse burgers indirect invloed op de politiek, maar doen de volksvertegenwoordigers hun naam nog eer aan? Volgens de meerderheid van de Franse bevolking is het antwoord: “mais non!”. Negen op de tien Franse burgers herkennen zichzelf niet meer in hun vertegenwoordigers: volgens verschillende startups en initiatieven is het tijd voor een frisse wind door de Franse democratie!

Verschillende startups zijn bezig om de inspraak van de burger in het bestuur van Frankrijk te vergroten. Waar in Nederland applicaties zoals Argu digitale inspraak bevorderen, is het in Frankrijk mogelijk om via de interactieve kaarten van bijvoorbeeld Carticipe, Communecter en Fluicity  ideeën voor specifieke Franse wijken of steden te posten. Op deze manier kunnen burgers actief meedenken over verbeteringen in hun gemeente of stad. Dus vind jij dat de gemeente nu écht iets moet doen aan die gevaarlijke weg bij jou in de buurt? Dan kan je via één klik op de kaart jouw idee plaatsen en de gemeente neemt het mee in de vergadering.

Deze nieuwe vorm van burgerparticipatie  gaat overigens verder dan alleen ideeën opperen voor een nieuwe speeltuin of een voetbalveldje in de wijk. De Franse overheid maakt het ook op nationaal niveau mogelijk om mee te denken met l’Assemblée Nationale. Via de website Parlement & Citoyens schakelen Kamerleden burgers in om hen te helpen bij het opstellen van wetsvoorstellen: over directe inspraak gesproken!

De Franse burger is zelf ook proactief in het verbeteren van de democratie. Zo wil de organisatie La primaire een ‘gewone’ burger aandragen voor de presidentsverkiezingen van 2017: eentje die wél de stem van het volk vertegenwoordigd. Directe burgerparticipatie dus! Toch is het moeilijk te zeggen of deze gewone citoyen de lange weg naar het presidentschap wel kan doorstaan: dat de overbuurman het van Marine Le Pen wint lijkt voor nu vrijwel onvoorstelbaar.

Het lijkt erop dat de Franse democratie aan verandering onderhevig is. Of de ‘gewone’ Fransman straks daadwerkelijk de agenda van l’Assemblée bepaalt? Impossible. Toch is de online burgerparticipatie al een flinke stap in de richting naar een betere democratie en geeft het de Franse burger de mogelijkheid om méér te doen dan alleen te stemmen in 2017.

Reacties

Geef een reactie