De Franse Taal verandert

Zoals we in een van de voorgaande artikelen al lazen, is het Frans een moeilijke taal, zeker als het om schrijven gaat. Het gebruik van de vele accenten maakt het er niet makkelijker op. Maar geen nood, zelf de Fransen hebben veel moeite om hun moedertaal correct te schrijven.

Dat is de reden waarom de Academie Française in 1990 een nieuwe spelling heeft voorgesteld, die bepaalde grammaticaregels moet vereenvoudigen. Nu, 26 jaar later, is (eindelijk) bekend gemaakt dat deze nieuwe spellingsregels zullen worden toegepast bij het schrijven van de nieuwe lesmethodes. Maar liefst 2400 woorden mogen vanaf dan op een andere manier worden geschreven.

Maar de Fransen zouden de Fransen niet zijn als hier niet hevig verzet tegen wordt geleverd.

Maar wat gaat er nu eindelijk veranderen?

De grootste verandering is het verdwijnen van de ‘accent circonflexe’ of wel het dakje op de i en u. Het woord coût wordt dus cout en entraîner wordt entrainer. Wanneer de circonflexe een betekenisdragende functie heeft, zoals bij jeun (jongere) en jeûne (het vasten) wordt deze natuurlijk behouden.

Andere belangrijke wijzigingen zijn het wissen van het koppelteken in woorden als porte-monnaie en week-end en het veranderen van accenten in woorden als événement, dat voortaan ook als évènement mag worden geschreven.

Een ander veelgebruikt woord, oignon, mag vanaf volgend jaar ook als ognon worden gebruikt. Vooral het afschaffen van de circonflexe op de i en u stuit op veel verzet, vooral via de sociale media.De hashtag #JeSuisCirconflexe is al duizenden keren gebruikt en events als “je suis circonflexe’ en ‘circonflexe pour tous’ zijn aangemaakt op Facebook.

Najat Vallaud-Belkacem, minister van onderwijs, stelt de verontwaardigde Fransen echter gerust. Ook de oude spelling mag na de hervorming gebruikt blijven worden. De inwoners van de stad Nîmes kunnen dus opgelucht ademhalen.

Pauline Stappers

Pauline Stappers

Werkt voor de Vlaamse Economische Vertegenwoordiging die Vlaamse bedrijven helpt bij vragen over exporteren naar Zuidwest-Frankrijk.
Pauline Stappers

Latest posts by Pauline Stappers (see all)

2 thoughts on “De Franse Taal verandert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *